İş Sağlığı ve Güvenliği

Program Başkanı: 

Benan Dinç

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Diğer
benan.dincgirgin@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Yağ Teknolojisi

Öğretim Elemanları: 

Sevinç Gündüz Danış

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Pazarlar Meslek Yüksekokulu
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
sevinc.danis@dpu.edu.tr

PROGRAM TANITIMI

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, yeni iş sahalarının açılmasıyla birlikte yeterli önlemlerin alınmaması durumunda, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında öncelikli amaç, çalışanların sağlığını korumaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programında, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu uzmanlık eğitim müfredatı göz önünde bulundurularak, özel ve kamu kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını, araç ve gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını sağlamak ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için uyarmak, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme konularında yetkin iş sağlığı ve güvenliği elemanlarının yetiştirilmesini hedeflenmektedir.

 

PROGRAMIN AMACI

Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonu ve iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek yetenekte’’İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’’ ihtiyacını karşılamaktır. Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Programa Sağlık ve Endüstri Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, Elektrik,  Kimya, Motor,  Harita,  Kadastro, Tekstil, Yapı gibi bölümlerinden sınavsız geçiş yoluyla öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerimiz; sanayinin tüm iş kollarındaki işletmelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" ve “İş Güvenliği Uzmanı” olarak görev alacak şekilde eğitilmektedir. Ayrıca, bu programda okuyan öğrencilerin dikey geçiş yapabilmelerine olanak verecek düzeyde genel kültür ve genel yeteneğe sahip olması da hedeflerimiz arasındadır.

PROGRAMDA ALINAN BAŞLICA DERSLER

 Temel ve İş Hukuku

 Meslek Hastalıkları

 İş Sağlığı ve Güvenliği

 İlk Yardım

 İş Güvenliği Hukuku

 Risk Etmenleri

 İş Yeri ve Bina Eklentileri ve Korunma Politikaları

 İş Kazaları ve Acil Durum Planları

 Ergonomi

 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 İş Güvenliği Mevzuatı

İŞ OLANAKLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Türkiye’de iş güvenliği alanında eğitimli teknik eleman sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle, bu hizmetleri verecek veya organize edecek yeterliliğe ve yetkiye sahip mezunlarımızın istihdam edilme olanağı yüksektir.

 

DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

  •  Acil Yardım ve Afet yönetimi
  • İşletme 
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Çİzelgesi link üzerine tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, Çarşamba