Makine Resim ve Konstrüksiyonu

       

Program Başkanı:

Muhammed İlivan

Öğr. Gör.

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı

Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Makine Resim ve Konstrüksiyon
muhammed.ilivan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Aşınma, PVD-DVD Kaplamalar, İşlenebilirlik

Öğretim Elemanları:

Osman Uzun

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Makine Resim ve Konstrüksiyon
0 (274) 443 (6331)
osman.uzun@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Tasarım - İmalat, Mekanik

Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı

Makine-resim çizgen, genel makine konstrüksiyon ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip, bir makine konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride, işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla eğitim yapar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesimde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüklerinde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. Kurumların fabrikalarında ve belediyelerde görev alabilmektedir. 

Programın Amacı

 Makine-resim-konstrüksiyon programı, iyi derecede teknik resim çizen; genel makine konstrüksiyonu ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip; bir makine konstrüksiyonunu hazırlayan, hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride; işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile eğitim yapar. 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler 

Makine-resim-konstrüksiyon programında genel matematik, teknik ilimler (statik, dinamik), mukavemet ve makine elemanları, malzeme bilgisi, üretim teknolojisi ve teknik resim gibi temel derslerin yanı sıra konstrüksiyon, makine-resim-konstrüksiyon, üretim teknolojisi, kalite kontrol, proje tekniği gibi dersler okutulur. 

Gereken Nitelikler

 Makine-resim-konstrüksiyon programında öğrenim görmek isteyenler, öncelikle makineye ve makine tasarımına ilgi duymalı, kendilerini matematik, fizik, resim alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca, bu kişiler gözlemleri güçlü, uzay ilişkileri yeteneğine sahip düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu ve geçimli olmalıdırlar. 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Makine-resim-konstrüksiyon programından mezun olanlara "Makine-Resim Konstrüksiyon Teknikeri" ünvanı verilir. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır. 

Çalışma Alanları

 Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesiminde, Karayolları ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüklerinde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. kurumların fabrikalarında, belediyelerde görev alabilmektedir.

BÖLÜM CAD-CAM LABORATUVARINDAN KARELER

  

 

DERS İÇERİKLERİ, DERS PLANI ve İNTİBAK TABLOSU

Ders İçerikleri (Yeni müfredat-2022- İşletmede Mesleki Eğitim (3+1 modeli))

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/66/files/Ders__cerikleri_Yeni.pdf

Ders İçerikleri (Eski müfredat-2022  Staj - 5 AKTS)

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/66/files/Ders__cerikleri_(Eski_muefredat-2022__Staj_-_5_AKTS).pdf

Ders planı (Yeni müfredat - 2022 İşletmede Mesleki Eğitim (3+1 modeli))

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/66/files/Ders_Plan__Yeni.pdf

Ders planı (Eski müfredat - 2022  Staj - 5 AKTS)

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/66/files/Ders_plan__(Eski_muefredat_-_2022).pdf

İntibak tablosu(Yeni müfredat - 3+1 modeli - 2022)

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/66/files/_ntibak_tablosu.pdf

 

3+1 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM MODELİ 

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin tanımı; meslek yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün öğretim şeklinde, son 1 dönemi ise işletmelerde/kurumlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak düzenlenmektedir

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ve personeli (ihtiyaç duyulan zaman diliminde) günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin amacı, Öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak bu özelliklerini güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek, nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, Perşembe