Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Program Başkanı:

Enise Gündoğdu

Öğr. Gör.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
0 (274) 443 (6340)
enise.gundogdu@dpu.edu.tr

Öğretim Elemanları:

Sema Toker

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
0 (274) 443 (6342)
sema.toker@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Program Hakkında:

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı “Ön Lisans” derecesine ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanına sahip sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesini hedefleyen Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı bir meslek yüksekokulu programıdır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünün amacı, sağlık sisteminin hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanmasına yönelik bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için programda almak zorunda oldukları tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlaması, asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Dili                                    : Türkçe

Öğrenin Düzeyi               : Ön Lisans

Süresi                                : 2 yıl

Azami Süresi                    : 4 yıl

Kontenjanı                        : 50

Staj Durumu                     : Var

Mezuniyet Ünvanı            : Sağlık Kurumları İşletmecisi

Kabul Puan Türü             : TYT

Tercih Yapılabilecek Lisans Programları (DGS)      :İşletme, İşletme Yönetimi ve Sağlık Yönetimi

 

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, Çarşamba