Akademik Personelimizin Doktora Tezine Tübitaktan Destek

Akademik Personelimizin Doktora Tezine Tübitaktan Destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar MYO Gıda İşleme bölümü Öğr. Gör. Hilal Kılmanoğlu’nun yürütücüsü olduğu ve Doç. Dr. M. Zeki Durak ve Dr. Öğr. Üyesi Aycan Çınar’ın danışmanlığını yaptığı doktora tez çalışması da olan “Geleneksel Kombuchadan İzole Edilen Maya ve Asetik Asit Bakterilerinden Oluşan Optimal Kombucha Starter Kültür Üretimi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Bilimsel literatüre önemli katkılar sağlayacak bu atılımlarından dolayı değerli bilim insanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Pazarlar Meslek Yüksekokul Müdürlüğü

Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021, Cumartesi