Misyon ve Visyonumuz

Amacımız

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne entegre olmak istediği günümüzde, teoriyi bilen, teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler ve meslek elemanları yetiştirmektir. 

Misyonumuz

Ülkemizin ve yöremizin ekonomi, endüstri ve sosyal alanları başta olmak üzere diğer üretim/hizmet alanlarındaki özel ve resmi kurum veya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli, müşteri odaklı üretim ve pazarlama anlayışına sahip ara insan gücünü yetiştirmek, istihdam sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, bilgisayar ve enformatik teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, etkinliği ve verimliliği arttıran, ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş, üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

Hedeflerimiz

  • Eğitim verdiğimiz alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirmek ve bu sayede onların talepleri doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yapabilmek
  • Mezunlarımıza tatmin edici imkânlarla istihdam sağlayacak .
  • Yurt içinde ve dışında bizimle aynı kategoride eğitim veren kurumlarla temasa geçerek bilgi alışverişini sağlayacak işbirliğinin oluşturulmasına öncülük etmek
  • Bölümlerimizdeki programları piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda artırmak .
Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, Çarşamba