Mezuniyet Sınavları Dilekçe Hk. Bilgilendirme

Sevgili öğrencilerimiz;

Mezuniyet Sınavı ile ilgili dilekçe örneğine ulaşmak için "Formlar" Sekmesine göz atabilirsiniz, veya aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/11776/mezuniyet-sinavlari-dilekce-ornegi

Buradan ulaşacağınız mezuniyet sınavları dilekçe örneğini imzalı olarak; direkt elden veya taranmış olarak  emrah.tas@dpu.edu.tr e-mail adresine 24 Haziran 2022  tarihi SAAT 16:00 a kadar göndermeniz gerekmektedir.

(Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 3 fıkrasına göre bu dilekçe akademik takvimde belirtilen mezuniyet sınavı başlangıç tarihinin 2 iş günü öncesi tarihine kadar verilmedir.)


Mezuniyet sınavları 29 Haziran 2022 tarihinde yapılacaktır. Sınav programı ilerleyen tarihte  web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Web sitemizi takipte kalmanız gerekmektedir.

Lütfen Başvuruları Yaparken Formları Eksiksiz Olarak Doldurun. Ad /Okul No/ Ders Adı/ Dersin Kodu /Dersin Öğretim Elemanı ve Kesinlikle Bir Telefon Numarası Olmalıdır.

Çok Önemli: Çıktısı alınan formlar doldurulduktan sonra mutlaka İmzalanmalıdır. Mail olarak gönderirseniz de istendiği taktirde verebilmeniz adına evrakın ASLINI saklayınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 28. Maddesi

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/Onlisans_ve_Lisans_Egitim_Ogretim_Yonetmeligi_12_01_2020.pdf

Mezuniyet sınavları

MADDE 28 – (1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav hakkı, asgari mezuniyet şartını sağlayabilmeleri halinde aynı yarıyılda bir kez tanınır.

b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında devam şartını yerine getirdiği en fazla iki dersten; bütünleme sınavlarından sonra veya yaz okulu sonu mazeret sınavlarından sonra, mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir. Öğrenciler, aynı seçmeli gruptan devam şartını yerine getirdiği aynı veya farklı derslerin herhangi birinden mezuniyet sınav hakkını kullanabilirler.

c) Mezuniyet sınavı sonunda mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenci, not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapamaz.

ç) Sınavda alınan not, tek başına o dersin başarı notu yerine geçer.

(2) Mezuniyet sınavlarının değerlendirmesi 31 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından incelendikten sonra, uygun görülenlere mezuniyet sınav hakkı verilir.

 

14 Haziran 2022, Salı / 322 defa okundu.