Meslek Yüksekokulumuzdan Uluslararası Sempozyumda Bildiriler

Meslek Yüksekokulumuzdan Uluslararası Sempozyumda Bildiriler

11 – 13 Temmuz 2016 tarihlerinde Young Scholars Union tarafından Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen “International Multidisiplinary Congress of Eurasia (2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi)" isimli kongrede Yüksekokulumuz Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait dündar SOFUOĞLU 2 bildiri ile, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet İLİVAN iki bildiri ile, Okutman Yılmaz Çetiner 1 bildiri ile toplamda 5 sözlü sunum yapmışlar ayrıca iki oturuma başkanlık yaparakÜniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuzu temsil etmişlerdir.

BİLDİRİLER

ORDU, M., SOFUOĞLU, SD., (2016), Comparison of Natural Color and Brightness Value for the Various Types of Wood (Çeşitli Ağaç Türlerine Ait Doğal Renk ve Parlaklık Değerlerinin Karşılaştırılması), International Multidisiplinary Congress of Eurasia, 11-13 Temmuz 2016, Odesa, Ukrayna

SOFUOĞLU, SD., YESİL, H., (2016), Comparison of Wood Hardness With Different Measuring Methods (Ahşap Sertlik Değerlerinin Farklı Metotlar Kullanılarak Karşılaştırılması), International Multidisiplinary Congress of Eurasia, 11-13 Temmuz 2016, Odesa, Ukrayna

İLİVAN, M., KAÇAL, A., 2016, Experimental Investigation of the Machinability Properties of AZ31 Magnesium Alloy (AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması), International Multidisiplinary Congress of Eurasia, 11-13 Temmuz 2016, Odesa, Ukrayna

AYTAÇ, A., İLİVAN, M., ÖZTÜRK, U., 2016, A Comparison of Taguchi Methods and Classical Experimental Design: An Experimental Study on the Wear Behavior of Thin Film Coatings, Taguchi ve Geleneksel deney tasarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnce Film Kaplamaların Aşınma Davranışı Üzerine Deneysel Bir Çalışma), International Multidisiplinary Congress of Eurasia, 11-13 Temmuz 2016, Odessa, Ukrayna

ÇETİNER, Y. 2016, The Derbents in Ohrid Sanjak in the Second Half on the 16th Century (XVI. Yüzyılın İkinci yarısında Ohri sancağındaki Derbentler, International Multidisiplinary Congress of Eurasia, 11-13 Temmuz 2016, Odessa, Ukrayna

Bildiri kitapçığı indirme linki

Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2016, Perşembe