İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

 

Program Başkanı: Öğr. Gör. Emin AKARÇAY

Programın Amacı

İklimlendirme ve soğutma, yalnızca insanların konforlu bir şekilde çalışmalarını sağlayan ortam için gerekli değil sanayinin muhtelif kademelerinde; soğuk hava depoları, çok düşük sıcaklıklarda depolama, muhtelif kimyasal işlemlerin ardından hızlı soğutma gibi uygulamaları kapsayan çok yönlü bir alandır. Bu alanda yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Programın amacı bu ihtiyaca cevap verebilecek stratejik iş gücünü yetiştirmektir.

Eğitim Süreci

Öğrencilerin iklimlendirme ve soğutmanın teorik altyapısını geliştirecek Matematik, Fizik, Bilgisayara giriş, İklimlendirme ve Soğutmaya giriş, İklimlendirme ve Soğutmanın Esasları gibi temel derslerin yanısıra Soğutma ve Isıtma Sistemleri, Sistem Tasarımları, Havalandırma Sistem Tasarımı, Kalite Güvence ve Standartları, Taşıt iklimlendirmesi, İklimlendirme Elektriği gibi öğrencilerin mesleki vizyonlarını ve uygulama yetilerini geliştirecek ders programına sahiptir.

Staj

Öğrenciler mecburi 30 iş günlük stajlarını yukarıda açıklandığı üzere çalışmakta oldukları yerde tamamlayacaklardır.

Mezunlar

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunları, binaların, taşıtların, soğuk hava depolarının ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması ve çalıştırılması için planlanan faaliyetleri yürütebilirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında, AVM 'ler, nükleer tesisler, büyük marketlerde teknik bilgilerini kullanabilir ve kendi iş yerlerini de açabilirler.

Avantajlar

19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına (Makine Mühendisliği ve Tesisat Öğretmenliği) dikey geçiş yapabilmektedirler. 

BÖLÜM LABORATUVARINDAN KARELER

Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, Cuma