Öğr.Gör. Yılmaz ÇETİNER

         

 

 

 

 

 

Öğr.Gör. Yılmaz ÇETİNER

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Akademik Bilgiler
Lisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2006)
Yüksek Lisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (2006-2009)
Doktora Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı (2010-Devam ediyor)

            

yilmaz.cetiner@dpu.edu.tr

0.274.571 25 17 / Dahili: 120

 

Verdiği Dersler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Yönlendirilmiş Çalışma I

İlk Yardım

 

YAYINLAR

ÇETİNER YILMAZ (2015). XVII. Yüzyılda Ohri Livası'nda Nüfus Yapısı. IMCOFE 2015, 825-834. (Tam metin bildiri)(Yayın No:1898874) 1.

ÇETİNER YILMAZ (2008). Şer'iyye Sicillerine Göre Bodrum vakıfları (1742-1910). 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu(1), 153-190. (Tam metin bildiri)(Yayın No:1253082)

 

 

Son Güncelleme Tarihi: